Leopard

cykasy leopardí můry
The Leopard Straka Mol je typ geometru mol, původem z Afriky. Někdy se říká housenkám Cycad Loopery, protože používají Cykasy budou se živit cykasy, s...