Napájení

Stromy pod siločarami, pokud vysazujete stromy kolem siločar
Li vy jsou výsadba nový strom v oblasti pod elektrickým vedením, navrhuje se to vy vybrat strom nebo keř to dělá ne růst vyšší než 25 stop (7.5 m.). ....