Styrofoam

Planting In Styrofoam Containers - How To Make A Recycled Foam Planter
Can I use a styrofoam box as a planter?Is Styrofoam safe for hydroponics?Can I use Styrofoam instead of perlite?Should you put rocks in bottom of plan...
Kompostování polystyrenu - můžete polystyren kompostovat
Polystyren bude nerozkládat jako organické předměty. ... Plastický je ropný produkt a není kompostovatelné; proto, kompostování polystyrenu není možné...
pěstování rostlin v houbě
Můžeš pěstovat rostliny v houbě a dobře vyklíčí (naklíčí). Pamatujte, že sazenice budou nakonec potřebovat více než a houba na mytí pokud chcete, aby ...